PLATFORMA EDUKACYJNA

 Po wykonaniu tegorocznego projektu i otrzymaniu wyników, dnia 28 kwietnia br. Małgorzata Kuśmierczyk i Wiktoria Jazienicka zostały posłankami i członkiniamy komisji XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Kilka tygodni później, w dniach 13-14 maja, dziewczęta wzięły udział w posiedzeniu komisji, na którym posłowie pisali m.in. projekt uchwały.

 

Po dojechaniu do Sulejówka, wraz z opiekunem panem Markiem Sieczką, uczniowie zjedli obiad, po którym rozpoczęło się zebranie Podkomisji. Małgosia i Wiktoria zostały przydzielone do podkomisji, której opiekunem była pani Izabela Sienkiewicz z delegatury IPN. Po ustaleniu kontraktu, w stolikach rozpoczęła się godzinna dyskusja, w której należało spisać doświadczenia z wykonywania projektu, odpowiadając na pytania: Jak było? Jak powinno być? Co trzeba zrobić, by było tak, jak powinno być?.

Po spisaniu odpowiedzi, każdy stolik wybrał lidera, który prezentował wyniki swojej pracy. Liderem Podkomisji, do której należały posłanki z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, wybrano Małgosię, która prezentowała wyniki pracy grupy przez około 30 minut. Po przemówieniach wszystkich czterech stolików, podkomisja wybrała lidera, który o godzinie 18:00 przedstawiał projekt części uchwały przygotowanej kilka minut wcześniej. Ponownie wybrano Małgosię, tym razem w asyście Julii Graczyk i Magdy Gwadery.

Po zebraniu komisji, podczas kolacji, zainteresowani posłowie zbierali podpisy, by móc kandydować na Marszałka Sejmu, przewodniczącego Komisji i Podkomisji. Należało zebrać odpowiednio 25, 10 i 6 podpisów.

Następnego dnia, po śniadaniu, posłowie wyjechali z Sulejówka do Warszawy, gdzie rozpoczęli posiedzenie Komisji. Po autoprezentacjach kandydatów na dane stanowisko, Komisja (w głosowaniu jawnym) wybrała przewodniczącego Komisji, którym został Bartłomiej Rosiak oraz Marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży: Małgorzatę Kuśmierczyk, Mateusza Wróblewskiego i Mikołaja Wolanina.

Około godziny 12:00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji, na którym Wiktoria, wraz z innymi posłami, łączyli wszystkie trzy projekty części uchwał oraz wybierali trzy pytania, które będą zadane pani Minister Zalewskiej podczas posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym czasie Marszałkowie znajdowali się na Sali Posiedzeń (Sali Plenarnej), gdzie odbywało się dla nich szkolenie. Po obiedzie w Restauracji Sejmowej posłowie wrócili do domu.

 

Małgorzata Kuśmierczyk

Klasa 2e

 

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie gratuluje Wiktorii Jazienickiej i Małgorzacie Kuśmierczyk pracowistości, kreatywności i rzetelności, które pozwoliły im dotrzeć do Sejmu RP i zasiąść na fotelu marszałka. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

O sukcesie Małgorzaty i Wiktorii możemy przeczytać już nawet w Wikipedii:

 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=B1AA6BFD000F65FBC1258125004AD8C5 - informacja prasowa ze strony internetowej Sejmu RP