PLATFORMA EDUKACYJNA

biologia               klasy 1   klasy 2   klasy 3 

chemia                klasy 1-3

edukacja dla bezpieczeństwa    klasy 1-3

fizyka                  klasy 3 podr. cz2     klasy 3 podr. cz3

geografia            klasy 1-3

historia             Przedmiotowy system oceniania z historii   wymagania:  klasy 1    klasy 2   

informatyka        klasy 1      klasy 3

język angielski     klasy 1-3

język niemiecki    klasy 1-3

język polski         klasy 1-3

matematyka        klasy 1     klasy 2     klasy3

muzyka               klasy 1-3

religia                 klasy 1-3

WOS                   klasy 2-3

wychowanie fizyczne klasy 1-3

zajęcia artystyczne  klasy 1-3