Zwolennicy opcji „jastrzębiej” i „gołębiej”

Nowy system sygnalizacyjny Fed pod wodzą Bemankego został już przetestowany w warunkach wzmożonego napięcia i niestety test nie wypadł szczególnie pomyślnie. W przeddzień posiedzenia Fed we wrześniu 2007 roku z wypowiedzi kilku lokalnych prezesów banków wynikało, że Fed jest rozdarty pomiędzy potrzebą obcięcia stóp procentowych a koniecznością utrzymania kursu.

Prezes Fisher z Dallas: „Wiele słyszeliśmy o zawirowaniach na rynkach finansowych […]. Wśród zgiełku i tumultu niektórzy mogli stracić z oczu perspektywę niezwykłej elastyczności naszej gospodarki”16.

Prezes Plosser z Filadelfii: „Z zakłóceniami na rynkach finansowych można się zmierzyć […] niekoniecznie poprzez gwałtowne zmiany podstawowego kursu polityki monetarnej”17. Prezes Lacker z Richmond: „W dalszym ciągu oczekuję utrzymania stosunkowo zdrowego poziomu wydatków konsumenckich oraz rozwoju inwestycji w sektorze przedsiębiorstw […]. Wciąż istnieją powody do obaw związanych z ryzykiem perspektywy inflacyjnej”18.

Dla kontrastu w wypowiedziach gubernatora Mishkina dominowały obawy o ryzyko dla gospodarki związane z ograniczeniami wydatków konsumpcyjnych. W przemówieniu zatytułowanym Mechanizm transmisji polityki mieszkaniowej i monetarnej wygłoszonym 1 września 2007 roku w czasie konferencji Rezerwy Federalnej w Jackson Hole Mishkin omówił zagrożenia wynikające z ograniczeń wydatków, związanych z recesją na rynku nieruchomości. Dwa tygodnie później, przemawiając do członków Klubu Rynku Pieniężnego w Nowym Jorku, wspomniał o „perspektywie i zagrożeniach dla gospodarki Stanów Zjednoczonych”. Po wysłuchaniu przemówienia wszyscy przy moim stole zgodnie uznali, że było to „przemówienie na 50 punktów bazowych”. I faktycznie, przy najbliższej okazji Fed obciął stopę procentową o 50 punktów bazowych. Przed nadchodzącym grudniowym posiedzeniem FOMC część członków Komitetu zwracała z naciskiem uwagę, że Fed ma raczej zamiar obserwować rozwój sytuacji, niż ciąć stopy na najbliższych zebraniach. Tymczasem pod koniec listopada najpierw Kohn, a następnie Bemanke „sprzedali rynkowi” wizję, którą miał Fed: „trafność przewidywania została w ostatnich miesiącach poważnie zaburzona kolejnymi zawirowaniami na rynkach finansowych”19. Równie dobrze mogli powiedzieć otwarcie, że na stole leży kolejny wniosek o obcięcie stóp. No i oczywiście 11 grudnia 2007 roku Fed dokonał cięcia o 25 punktów bazowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>