ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KRYZYSU – FED CZ. II

Były to najszybsze zmiany we współczesnej historii Fed. Dotąd jedynym gwałtowniejszym ruchem było naciśnięcie hamulca przez Volckera w latach 1979-1982 i nieprzejmowanie się wahaniami w poziomie oprocentowania funduszy. Green- span nigdy nie dokonał zmiany oprocentowania o więcej niż 75 punktów bazowych za jednym razem. Trudno to porównać ze skokiem o 125 punktów na przestrzeni dziewięciu dni.

Fed nie tylko ośmielił się dokonać bezprecedensowego cięcia stóp, lecz zdecydował się na równie bezprecedensową serię operacji, mających dodać płynności rynkom finansowym. To doprowadziło do pojawienia się szeregu nowych akronimów oznaczających pożyczki ratunkowe, takich jak TAF (Term Auction Facility – aukcje terminowych papierów dłużnych), TSLF (Term Securities Lending Facility – pożyczka na zabezpieczenie udzielanych kredytów) czy PDCF (Pri- mary Dealer Credit Facility – pożyczka udzielana bezpośrednio przez Fed bankom inwestycyjnym). Ta rozsypanka nazw nowych operacji odzwierciedla dążenie do rozszerzenia aktualnego zestawu narzędzi politycznych i do udzielenia pomocy szerszej części rynku.

Bez zagłębiania się w zawikłane szczegóły instytucjonalne możemy przyjąć, że wszystkie te programy łączy wspólna koncepcja11. Fed ma pod kontrolą duże zasoby płynnych ak- tywów, co oznacza, że dysponuje papierami wartościowymi łatwymi do zbycia i nie obciążonymi ryzykiem kredytowym, w przeciwieństwie do obligacji rządowych USA. Największa ich część należy do systemu SOMA (System Open Market Account – Konto Systemu Otwartego Rynku), w którym z chwilą rozpoczęcia się kryzysu latem 2007 roku znajdowało się 790 miliardów dolarów. Tymczasem na rynkach aktywa, które w normalnych warunkach wykazują płynność, jak obligacje zabezpieczane hipoteką, stały się bardzo trudne do zbycia, chyba że za bezcen. Płynność jest krwią odżywiającą instytucje finansowe, Fed obawiał się zatem, że paniczna wyprzedaż może spowodować całkowite zamrożenie rynków finansowych. Gdyby do tego doszło, usiłowania Fed, by przywrócić gospodarkę do życia, spełzłyby na niczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>