Problem zbyt niskich płac w Polsce – wysoka pensja

Jednym z głównych problemów polskiej gospodarki są bez wątpienia niskie płace. Jak pokazują dane Eurostat w Polsce stosunek funduszu płac do zysków przedsiębiorstw należy do najniższych w Europie. Dlaczego więc polskie firmy przeznaczają jedynie niewielką część zysków na wynagrodzenia swoich pracowników , oraz czy oni mogą tak na prawdę czuć się pokrzywdzeni ? Teoria ekonomii mówi , że wysokość płac w gospodarce zależy głównie od popytu oraz podaży na pracę – tak więc głównym czynnikiem kształtujacym poziom płac w danym kraju jest rynek. Oczywiście bardzo duży wpływ na poziom płac , a raczej na widełki w których można określić realia płacowe w danym kraju jest bez wątpienia wydajność pracy. Zgodnie z tą teorią można by stwierdzić , że wydajność pracy w Polsce znajduje się na bardzo niskim poziomie ponieważ stosunek płac do zysków przedsiębiorstw na tle innych krajów jest na dosyć niskim poziomie. Oczywiście nie jest to prawda , gdyż za wydajność pracy nie odpowiada jedynie praca człowieka , gdyż w nowoczesnej gospodarce wpływa na to o wiele więcej czynników. Tutaj oczywiście wiele zależy od branży w której pracujemy , jednak mówimy tutaj generalnie o przeciętnej wydajności pracy. Jak wiadomo w poprzednich latach bardzo dużo Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnych prac oraz lepszego życia. Generalnie Polacy jako pracownicy są jak najbardziej chwaleni – są pracownici oraz szybko się uczą , dzięki czemu nie mają prawa narzekać na zarobki. Gdzie jest więc haczyk ? Czy tuż po przekroczeniu granicy Niemieckiej lub Brytyjskiej nagle ta wydajność pracy tak drastycznie rośnie , że Polacy mogą zarabiać o wiele więcej ? Nie jest tak do końca. Za wydajność pracy nie odpowiada sama praca człowieka , ale również jakoś zarządzania pracą – a więc w dużej mierze wykwalifikowanie i profesjonalnizm kadry zarządzającj pracą oraz co tu dużo mówić technologia w jakiej pracujemy , a więc poziom zaawansowania wszystkich maszyn , oraz urządzeń znajdujących się w firmie. Im bardziej nowoczesne i bardziej wydajne urządzenia tym wydajność pracy w danej firmie jest zdecydowanie wyższa. W ostatnim czasie , ze względu na transefer nawet przestarzałych na zachodzie technologii , a więc zakup nowych dla nasz maszyn oraz urządzeń , wydajnośc pracy w Polsce rośnie zdecydowanie szybciej niż miało to miejsce w latach poprzednich , co prędzej czy później bez wątpienia będzie musiało się przełożyć również na poziom płac , co przy stosunkowo niskich cenach na pewno będzie miało pozytywny wpływ na nasz poziom życia.

wysoka pensja

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>