WYJĄTKOWE SPOSOBY NA WYJĄTKOWE CZASY CZ. II

Po drugie, o ile dla nowych pożyczkobiorców deflacja może być poważnym obciążeniem, dla tych, którzy zaciągnęli pożyczkę przed jej wystąpieniem, przy normalnym oprocentowaniu, sytuacja jest o wiele gorsza. Jak zauważa Bernanke: „Nawet jeśli dłużnicy mają zdolność spłaty zobowiązań przy niskim oprocentowaniu nominalnym, z powodu spadku cen muszą dodatkowo spłacać kapitał w dolarach, których wartość rzeczywista wzrasta (czasem nawet gwałtownie)”. Bernanke ponownie powołuje się na przykład z czasów Wielkie- go Kryzysu, który spowodował „powszechne kłopoty finansowe, łącznie z zaprzestaniem spłat należności, bankructwami i upadkiem banków”. Była to „najgorsza w skutkach okazja zetknięcia się Ameryki z deflacją”6.

Trzecim problemem, jaki stwarza deflacja, jest podcięcie skrzydeł prowadzonej polityce monetarnej. Jak wspomniałem wcześniej, głównym narzędziem Fed służącym do walki z recesją jest możliwość obniżenia oprocentowania funduszy federalnych. Jednakże w chwili, gdy osiąga ono poziom zerowy, Fed nie ma żadnej broni w ręku. Wraz z osiągnięciem stopy zerowej siła deflacji rośnie, pociągając za sobą jeszcze gwałtowniejszy i niekontrolowany wzrost kosztów pożyczek. Zerowa stopa oprocentowania może mieć również wpływ na poziom optymizmu konsumentów i przedsiębiorstw, gdyż w takiej sytuacji całe społeczeństwo nabiera przekonania, iż w Fed skończyła się amuniq’a.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>