Wpływ dorobku Bernankego na kształtowanie polityki Fed

Alan Greenspan, obejmując prezesurę Fed, nie miał zbyt konkretnego planu działań. Bernanke był nieco ambitniejszy. Po kilkudziesięciu latach badań w dziedzinie ekonomii monetarnej i kilku latach urzędowania w Fed jako gubernator miał jasno określony program.

Zajmiemy się najpierw jego najważniejszym zadaniem: przejściem na określanie pożądanego poziomu inflacji. Nie bez powodu jedną z pierwszych decyzji podjętych przez niego jako prezesa było utworzenie podkomisji do zbadania sposobu określania celów inflacyjnych. Następnie przyjrzymy się, w jaki sposób jego reakcja na zamieszanie w gospodarce i finansach wiąże się z prowadzonymi przez niego badaniami nad Wielkim Kryzysem i „straconą dekadą” w Japonii. Postaramy się też zgłębić zmiany w stylu działania Fed pod przewodnictwem Bernankego – takich jak oparcie się na modelach i badaniach pracowniczych, zmniejszenie domina cji nad resztą Komitetu czy większa bezpośredniość wypowiedzi. A ponieważ program Bernankego polega nie tylko na wprowadzaniu zmian, zastanowimy się nad tym, jak Bernanke zaplanował kontynuację linii Greenspana w jego podejściu do ewentualnych baniek na rynku aktywów. Wreszcie zwrócimy uwagę na to, jak jego badania uzasadniają zastosowanie przez niego zarządzania ryzykiem do okresów szczególnego niepokoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>