Siły zbrojne

Rynki miały sporo wątpliwości co do Bernankego, gdy obejmował urząd, a zarzuty dotyczące kiepskiej komunikacji tym bardziej osłabiały wiarę w jego umiejętności przywódcze. Je- sienią 2007 roku Fed podważył sensowność własnych działań: z jednej strony prowadził politykę łagodzenia kursu, z drugiej zaś słownie ją zaostrzał, wielokrotnie zwracając uwagę, że przy wciąż istniejącym zagrożeniu inflacją dalsze obniżki stóp są mało możliwe. Ciągłe przypominanie o ryzyku inflacji być może cieszyło „jastrzębich” członków komitetu, lecz rynki pogrążyły się w totalnej dezorientacji. Czy rzeczywiście Fed obawiał się inflacji przy ówczesnym osłabieniu gospodarczym? Fed Bernankego byłby w lepszej sytuacji, gdyby wysyłał jaśniejsze, bardziej spójne sygnały. Inflacja jest ważna, lecz ryzyko zmniejszenia tempa rozwoju gospodarczego jest jeszcze ważniejsze, nawet gdyby takie postawienie sprawy miało wywołać niechęć „jastrzębi” w komitecie. Trudno.

Fed wprawdzie znalazł się w sytuacji poważnych problemów komunikacyjnych, lecz Bernanke uczy się coraz lepiej porozumiewać z rynkami i coraz częściej to robi. Pod koniec listopada 2007 roku, a następnie w styczniu 2008 wraz z wiceprezesem Kohnem wygłosili przemówienia, w których „sprzedawali rynkom” obawy nurtujące Fed, wyjaśniając, że Fed rozumie ciężką sytuację, w jakiej znalazły się rynki, i że dawne oficjalne wytyczne w tej sytuacji nie miały zastosowania. Następnie, w styczniu, po konsultacji z komitetem, Bernanke zasygnalizował istotną zmianę kursu w kierunku bardziej zdecydowanych cięć. Wygląda na to, że podjął także świadomy wysiłek na rzecz zwiększenia obecności w mediach, zarówno własnej, jak i swoich najwierniejszych poruczników. Demokracja jest dobra, lecz w czasie „wojny” potrzebne są decyzje stanowcze i podejmowane znacznie szybciej niż w czasach pokoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>