RYZYKOWNY INTERES CZ. II

Bank centralny prowadzący politykę zarządzania ryzykiem musi także zmierzyć się z problemem strategii wyjścia. Ze swej natury zarządzanie ryzykiem wiąże się z działaniami wyprzedzającymi. Fed decyduje się na obniżenie stopy funduszy nieco zawczasu, aby zrównoważyć ewentualne powstanie negatywnej pętli sprzężenia zwrotnego. Kiedy jednak Fed zaczyna dokonywać szybkich zmian, rynki mogą się przyzwyczaić do myśli, że nieraz dochodzi do dużych cięć i jakiś rynek może przeszarżować, pokładając nadmierną wiarę w opiekę ze strony Fed. Jeżeli ratunek nie nadchodzi, inwestorzy wyprzedają wszystko, co mają. Bank centralny musi też być przygotowany na wycofanie się z łagodnego kursu natychmiast, gdy okazuje się, że czarny scenariusz się nie ziścił. W przeciwnym razie w gospodarce nastąpi przegrzanie koniunktury. W latach 2007 i 2008 wielu bankierów z Fed dostrzegało takie ryzyko. Ostrzegali oni rynki przed możliwością szybkich podwyżek w bliskiej przyszłości. Zbyt powolne wycofywanie się z kierunków wytyczonych przez doraźne potrzeby może być kłopotliwe i to był właśnie podstawowy błąd, jaki popełnił Greenspan w latach 2004 i 2005.

W polityce monetarnej należy brać pod uwagę nie tylko najbardziej prawdopodobny rezultat dla gospodarki, ale również wiążące się z nim zagrożenia. Jednak prowadzenie polityki poprzez zarządzanie ryzykiem może wywoływać nieporozumienia na rynkach, bo trudno właściwie dobrać skalę poszczególnych działań, a gdy się je wdroży, trudno się z nich wycofać. Zarządzanie ryzykiem natomiast premiuje właściwą komunikację, w szczególności tam, gdzie rynki spodziewają się podejścia gradualistycznego, oraz tam, gdzie bankowi centralnemu brak pełnego zaufania do rynków. Fed pod wodzą Bemankego będzie z pewnością w dalszym ciągu prowadził politykę zdecydowanych ruchów skierowanych na zarządzanie ryzykiem. Jeżeli zamierza uniknąć niepożądanej destabilizacji na rynkach, będzie musiał włożyć wiele pracy w objaśnianie swych poczynań zarówno rynkom kapitałowym, jak i opinii publicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>