Rozszerzona stopa procentowa

Dla banków najlepszym wyznacznikiem poziomu optymizmu jest bieżące badanie warunków kredytowania podmiotów gospodarczych (Senior Lending Officer’s Survey). Co kwartał Fed zadaje bankom pytanie o bieżącą politykę kredytową. Ankiety przeprowadzone w lecie i jesienią 2007 roku wykazały zaostrzenie warunków kredytowych, obejmujące kolejne sektory. Zaczęło się od rynku kredytów hipotecznych. Niemal jedna trzecia pożyczek zawartych w ciągu dwóch wcześniejszych lat nie spełniała nowych, ostrzejszych wymogów. Badanie prze- prowadzone przez Fed oraz inne dane wskazywały, że ograniczanie dostępu do kredytów stopniowo rozszerzyło się na pożyczki nielimitowane, a wreszcie objęło właściwie wszystkie rodzaje kredytów (wykres 1.6).

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem słabej kondyq’i rynków kredytowych jest rozszerzona stopa procentowa – dodatkowy procent pobierany z tytułu kredytu od pożyczkobiorcy o wysokim ryzyku w porównaniu z procentem, jakiego wymaga się od pożyczkobiorcy względnie pewnego (na przykład od rządu amerykańskiego). Rozbieżność między nimi określa poziom zaufania do gospodarki, a dodatkowe koszty pożyczki są przerzucane na przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. W pracach naukowych najczęściej badana stopa rozszerzona dotyczy rozbieżności pomiędzy komercyjnymi papierami wartościowymi (krótkoterminowym źródłem finansowania przedsiębiorstw) a papierami dłużnymi Skarbu Państwa. Jednakże ciekawym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa są inne rozbieżności, na przykład pomiędzy obligacjami emitentów o niskim i o wysokim ryzyku. W obliczu kryzysu zwiększają się one gwałtownie i stanowią wyraźny sygnał dla Fed i jego prezesa, że gospodarka jest w niebezpieczeństwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>