Rola Bernankego w misji określania celu dla inflacji

W teorii monetarnej jednym ze stałych gorących tematów jest dylemat, czy kierujący polityką pieniężną powinni działać w ramach pewnych zasad, czy też należy umożliwić im pełną swobodę1. Zwolennicy swobody uważają, że Fed powinien reagować na rozwój sytu- aq’i w ekonomii, kierując się najlepszą wiedzą, jaką można w danym momencie uzyskać. W myśl tej opinii, ponieważ żyjemy w świecie niejednoznacznym i ulegającym stałym przemianom, nakładanie na Fed sztywnych zasad uniemożliwia mu utrzymanie prawidłowej równowagi między ryzykami wpływającymi na wzrost, inflację i rynki finansowe. Zwolennicy reguł natomiast wychodzą z założenia, że twórcy polityki pieniężnej nie radzą sobie zbyt dobrze z zarządzaniem gospodarką, że ulegają wpływom polityków, że ciągnie ich do uprawiania polityki wywołującej wzmożony rozwój gospodarczy na krótką metę, kosztem stabilności długookresowej. Są jednocześnie przekonani, że dzięki niewzruszonym zasadom wiarygodność banku centralnego rośnie, a w konse kwencji rośnie też zdecydowanie prawdopodobieństwo zrealizowania długoterminowych celów, takich jak niska i stabilna inflacja.

Bemanke wyraźnie wypowiedział się na temat reguł prowadzenia polityki w 2004 roku, powołując się na prace Ky- dlanda i Prescotta2. „Twórcy polityki monetarnej – stwierdził – w większości dostrzegają korzyści płynące z publicznej deklaracji, że będą dążyć do utrzymania inflacji w ryzach. Jeśli owe deklaracje zostaną uznane za wiarygodne, ludzie będą oczekiwać niskiej inflacji, zaś żądania podwyżek i wzrost cen pozostaną na umiarkowanym poziomie. Podobne, pełne współpracy zachowanie społeczeństwa, dzięki wytworzeniu się pozytywnego sprzężenia zwrotnego, ułatwia bankowi centralnemu zadanie dotrzymania obietnicy, że inflacja będzie niska”3. Krótko mówiąc, jeśli społeczeństwo wierzy, że Fed utrzyma niską inflację, mało kto występuje o podwyżkę lub podnosi ceny, gdyż wszyscy popierają dążenia Fed do odparcia wszelkiej presji inflacyjnej. Fed nie musi wówczas narzucać rynkowi bolesnych rozwiązań, a poziom inflacji pozostanie niski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>