Rola Bernankego w misji określania celu dla inflacji – kontynuacja

Ci, którzy opowiadają się za zasadami, często przytaczali przykład ustalania celów dla wzrostu wartości pieniądza. W latach siedemdziesiątych, gdy inflacja przyjmowała wartości dwucyfrowe, wiele banków centralnych ustalało cele dla podaży pieniądza. W Stanach Zjednoczonych Ustawa o pełnym zatrudnieniu i zrównoważonym wzroście z 1978 roku narzucała na Fed konieczność podawania dwa razy do roku celu dla wzrostu podaży pieniądza, oraz zgłaszania tego Kongresowi. Początkowo Fed skupił się na „pieniądzu” pojmowanym zgodnie z jego wąską definicją określaną jako „Ml”, obejmującą gotów-

Do pomiaru ilości pieniądza na rynku stosuje się różne definicje podaży pieniądza, oznaczane literą M i cyfrą. Monety i banknoty – w posiadaniu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz w rezerwach banków komercyjnych – tworzą tzw. bazę pieniężną MO. Jest to pieniądz fizycznie istniejący. Jeśli dodamy do tego depozyty na żądanie, otrzymamy definicję kę i rachunki bieżące. Z czasem jednakże pojawiły się odmienne możliwości utrzymywania aktywów, z których można było korzystać tak samo jak ze zwykłych kont bankowych były to lokaty terminowe i inne formy oszczędności, które zostały zaliczone do pieniądza w szerszym rozumieniu, w ramach tak zwanej definicji „M2″\ Wiązało się to z nadzieją, że społeczeństwo zwróci uwagę na relacje między niskim wzrostem podaży pieniądza a niską inflacją, dzięki czemu Fed łatwiej poradzi sobie z jej obniżeniem. Następnie pojawił się kolejny wymóg prawny, by prezes dwa razy w roku składał Kongresowi raporty z prowadzonej polityki. Ustawę nazwano „przesłuchaniem Humphreya-Hawkinsa” od nazwisk jej inicjatorów, senatora Huberta Humphreya (demokraty z Minnesoty) oraz członka Izby Reprezentantów Augustusa Hawkinsa (również demokraty, z Kalifornii).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>