Reakcja na bańkę spekulacyjną na rynku aktywów – kontynuacja

Transakcja na opcjach sprzedaży put daje nabywcy prawo sprzedaży aktywów w określonym czasie po określonej cenie. W ten sposób zabezpiecza właściciela aktywów przed znacznym spadkiem cen, ponieważ posiada on opcję na sprzedaż po uzgodnionej uprzednio cenie (przyp. aut.).

W sytuacji, gdy na rynku aktywów pojawia się ryzyko bańki spekulacyjnej, decydenci mają trzy możliwości radzenia sobie z nią. Klasyczne podejście polega na przyjęciu polityki odpowiadającej aktualnemu stanowi gospodarki oraz ignorowaniu zarówno samej bańki, jak i możliwości jej pęknięcia. W takim ujęciu jakiekolwiek bezpośrednie działanie banku centralnego skierowane na walkę z bańką jest sprzeczne z ideą wolnego rynku. Hossy i zapaści uczą inwestorów prawidłowego zarządzania ryzykiem. Co więcej, powstrzymywanie pęknięcia bańki hamuje oczyszczający proces, dzięki któremu z systemu finansów usuwane są wszelkie nieczystości.

Drugie podejście jest określane mianem „asymetrycznego zarządzania ryzykiem”. Skoro bańkę bardzo trudno rozpoznać, a jeszcze trudniej sobie z nią poradzić, to może zamiast podejmować próby zapanowania nad nią Fed powinien pozwolić jej na rozwój w jej własnym tempie, a jednocześnie zacieśniać politykę monetarną tylko w takim stopniu, w jakim gwałtownie rosnący rynek aktywów stymuluje aktywność gospodarczą. Gdy hossa okazuje się tylko bańką spekulacyjną i pęka, wtedy Fed, zdaniem zwolenników asymetrycznego zarządzania ryzykiem, ma szybko złagodzić kurs, aby uniknąć poważniejszych konsekwencji. W języku medycyny oznaczałoby to rezygnację z profilaktyki na rzecz nowocześnie wyposażonej sali operacyjnej, gotowej do użycia w razie potrzeby.

Trzecie podejście – które osobiście popieram najbardziej – to zarówno przeciwdziałanie tworzącym się bańkom cenowym, jak i podejmowanie aktywnych działań naprawczych w momencie pęknięcia. Zgodnie z tym poglądem Fed musi mieć zdolność zauważania niebezpieczeństwa pojawienia się bańki i odpierania go poprzez podnoszenie stopy funduszy w nieco większym wymiarze niż normalnie. Natomiast gdyby bańka pękła, Fed powinien zareagować gwałtownym złagodzeniem kursu. Innymi słowy, trzecie podejście oznacza zastosowanie odrobiny środków prewencyjnych i jednocześnie przygotowanie się do podjęcia leczenia pacjenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>