NIE PYTAĆ, NIE MÓWIĆ – FED

Ruch zmierzający do wprowadzenia jakiegoś „miękkiego” celu dla inflacji dawno powinien zostać wykonany. W ostatnich latach debata na temat celów przybrała charakter dialogu z Alicji w krainie czarów. Choć niektórzy kongresmani ostro sprzeciwiają się ustalaniu celów dla inflacji, a wewnątrz Fed wciąż toczą się zażarte dyskusje na ten temat, de facto Fed wyznacza miękki cel inflacyjny już od wielu lat. Począwszy od 2006 roku dziennikarze często odwołują się do wspomnianej przez Bemankego strefy komfortu dla inflacji PCE na poziomie 1-2 procent. Fed działa, jak gdyby taki zakres faktycznie istniał. Bazowa inflacja PCE mieściła się w granicach 1-2 procent przez cały okres od marca 1996 do kwietnia 2004, czyli średnio wynosiła 1,6 procent. Gdy pojawiła się groźba jej spadku poniżej bezpiecznego zakresu, władze Fed zapowiedziały podjęcie w razie konieczności zdecydowanych działań, gdy zaś w 2006 roku podskoczyła powyżej górnej granicy, FOMC dał jasno do zrozumienia, iż jest gotów zaostrzyć politykę (dopóki kryzys na rynkach kapitałowych nie przestawił priorytetów Fed).

Co więcej, w 1996 roku FOMC wyraził zgodę na ustalanie „sekretnego” wewnętrznego celu. W lipcu 1996 na posiedzeniu FOMC, po długiej dyskusji na temat celów inflacyjnych, Alan Greenspan ogłosił: „Zgodziliśmy się właśnie co do 2 procent (jako celu dla inflacji CPI)”19. Dopuszczając rozbieżności pomiarów w owym czasie, możemy przyjąć, że odpowiada to 1,5-procentowej stawce deflatora PCE, co dokładnie stanowi środkową wartość pomiędzy granicami zakresu zaproponowanego przez Bemankego, gdy jeszcze był w Fed tylko jednym z gubernatorów. Oczywiście w roku 1996 lubujący się w tajemnicach Greenspan ostrzegł komitet:. „Muszę państwu powiedzieć, że jeśli informacja o liczbie 2 procent w kontekście inflacji przeniknie poza tę salę, sprawi to więcej kłopotów, niż ktokolwiek z państwa jest w stanie przewidzieć”20. Dla kilku ekonomistów w okularach z zielonkawymi szkłami, mających dość hartu ducha, by skrupulatnie wczytywać się w transkrypqe z posiedzeń, Fed za Greenspana dysponował określonym „celem” dla inflacji przez ponad dziesięć lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>