PRIMARY DEALERS W FED

W działaniach Fed chodziło zatem o znalezienie drogi udzielenia pożyczki lub sprzedaży płynnych aktywów w zamian za aktywa o niskiej płynności (wraz z zabezpieczeniami od ryzyka kredytowego). W momencie oddawania niniejszej książki do druku Fed zaangażował w tę działalność ponad 466 miliardów dolarów, czyli ponad połowę swych aktywów12. Dzięki takiemu wsparciu możliwe było odzyskanie równowagi przez rynki w maju i kwietniu 2008 roku.

Co więcej, Fed stworzył nowe udogodnienia o charakterze przypominającym okno dyskontowe. Przypomnijmy, że jest ono sposobem Fed na udzielanie pożyczek bezpośrednio bankom. Nowe okno jest otwarte dla grupy primary dealers\ Zadaniem okna dyskontowego jest ochrona przed sytuacją, gdy klienci panikują i wycofują środki. Run na bank to panika, która sama się nakręca, jak w filmie It’s a Wonderful Life.

Mianem primary dealers określa się w Fed instytucje, które mogą prowadzić transakcje bezpośrednio z bankiem centralnym. Biorą one udział w aukcjach emitowanych papierów dłużnych Skarbu Państwa oraz są zobowiązane do składania ofert kupna, gdy Fed przeprowadza operacje otwartego rynku. Moja firma, Lehman Brothers, jest jedną z dwudziestu instytucji brokerskich w gronie primary dealers (przyp. aut.).

Ludzie wycofują oszczędności z banku, przewidując, że nie będzie miał dość płynności, by wypłacić gotówkę każdemu, kto się zgłosi, dlatego każdy chce być pierwszy i zdążyć, zanim depozyt się wyczerpie. Współczesnym odpowiednikiem runu na banki jest sytuacja, w której instytucje wycofują się ze współpracy z zagrożonym bankiem, po czym inni zaczynają obawiać się o pieniądze, które mu pożyczyli. W pewnym momencie bank nie ma od kogo pożyczyć. Nawet gdy zagrożony bank może się pochwalić w miarę zrównoważonym rachunkiem strat i zysków, strajk pożyczkowy ze strony innych instytucji finansowych może doprowadzić do jego upadku. Fed może zahamować ten proces, udostępniając swoje własne zasoby w formie udogodnienia pożyczkowego zwanego właśnie oknem dyskontowym. Jak widać, nieraz sama świadomość, że w razie czego istnieje jeszcze Fed, wystarczy, by widmo kryzysu zostało zażegnane. Tylko czy Fed Bemanke- go postąpił w tym przypadku właściwie?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>