Postawa Bernankego zmieniła punkt widzenia obserwatorów Fed

Reakqa Bernankego na załamanie rynku kredytów w 2007 roku dowodzi jego elastyczności w prognozowaniu. Wobec kryzysu finansowego dobry prognosta odrywa uwagę od modeli i skupia się na głównych wskaźnikach ekonomicznych, a także na złożonych związkach pomiędzy rynkami kapitałowymi a gospodarką. W stanie szczytowego wzburzenia na rynku w sierpniu 2007 roku Bemanke mówił:

„Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji na rynku finansów, przy prognozowaniu aktywności gospodarczej i inflacji dane ekonomiczne obejmujące ostatnie miesiące czy kwartały mogą się okazać mniej użyteczne niż zazwyczaj. W konsekwenqi będziemy zwracać baczną uwagę na najważniejsze wskaźniki, jak również na informacje pochodzące z przedsiębiorstw i banków na terenie całego kraju. Niestety niepewność przyszłości będzie bez wątpienia większa niż zazwyczaj. To wyzwanie dla decydentów, którzy mogą stanąć w obliczu ryzyka dotyczącego celów dla wzrostu gospodarczego oraz stabilności cen. Komitet cały czas monitoruje rozwój sytuaqi i będzie działać zgodnie z potrzebami, by ograniczyć niekorzystny wpływ zakłóceń na rynkach finansowych na szeroko pojętą gospodarkę”5.

Postawa Bernankego zmieniła punkt widzenia obserwatorów Fed. Za czasów Greenspana rynki miały tendencje do ulegania obsesji na punkcie aktualnie modnych, nieraz kontrowersyjnych wskaźników, na przykład takich jak indeks zamówień menedżerskich, indeks antycypaqi inflacji (model „P- star”, wiążący ceny z umacnianiem się waluty), wskaźnik ładunku frachtu samochodów (rzekomy wczesny wskaźnik zmian zachodzących w aktywności gospodarczej), wyciągi z dochodu narodowego i tak dalej. Chociaż wskaźniki te w dalszym ciągu mają znaczenie, pod rządami Bemankego uwaga środowiska decydentów kierowana jest raczej na kluczowe dokumenty zawierające wyniki badań. Osobiście bacznie śledzę teraz nie tylko prace samego Bemankego, ale również publikacje wydawane przez zarząd Fed oraz poszczególne banki Rezerw Federalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>