OPORNE CIĘCIA STÓP – FED

Stan zawieszenia zakończył się gwałtownie w lecie 2007 roku. Odtąd każdy miesiąc przynosił jakieś odkrycia pokazujące kolejne elementy kryzysu finansowego. Przez całe lato z banków i funduszy hedgingowych na całym świecie napływały doniesienia o znacznych stratach z kredytów podwyższonego ryzyka. W sierpniu rynek walutowy zamarł, gdyż inwestorzy przestali nabywać papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. We wrześniu duży bank Northern Rock został uratowany przez rząd brytyjski. W październiku kolejne banki oraz banki inwestycyjne informowały o znacznych stratach. W listopadzie zostały podane w wątpliwość ratingi dla ubezpieczycieli obligacji dłużnych, w tym związanych z zadłużeniem państwa, oraz obligacji emitowanych przez lokalne rządy (ratings ofmo- noline insurers). W listopadzie i grudniu gwałtownie zaostrzono warunki pożyczek między bankami. W styczniu i lutym 2008 roku poważne kłopoty dotknęły rynek stóp ustalanych w drodze aukcji (na których są ustalane stopy dla pożyczek państwowych i lokalnych). W marcu 2008 duży bank inwestycyjny Bear Stearns został wchłonięty przez JP Morgan Chase.

Gdy pojawił się kryzys, Fed Bemankego początkowo zareagował gradualizmem w stylu Greenspana. Jesienią 2007 ro- ku, choć gospodarka wciąż rosła i wciąż pozostały resztki obaw o nadmierny wzrost inflacji, Fed zaczął stopniowo obniżać stopy. Na posiedzeniu FOMC z 7 sierpnia zadecydowano o przedłużeniu dotychczasowego stanu, co zdziwiło rynki, nie spodziewające się, że Fed utrzyma kurs antyinflacyjny. Ale zaledwie dziesięć dni później, wobec gwałtownego pogłębienia się kryzysu na rynkach kapitałowych, Fed gwałtownie obciął stopę dyskontową o 50 punktów bazowych i dał do zrozumienia, że jeśli warunki na rynkach nie poprawią się szybko, nastąpią cięcia stopy funduszy. Wreszcie na posiedzeniu 18 września Fed dokonał cięcia stopy funduszy o 50 punktów bazowych, po czym w październiku o kolejne 50, a w grudniu jeszcze o dodatkowe 25.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>