Nowy styl komunikacji w Fed

Bemanke jest wielkim wyznawcą przejrzystości, lecz paradoksalnie przejście z dobrotliwej dyktatury w wydaniu Greenspana do demokracji, której zwolennikiem jest Brenan- ke, utrudnia Rezerwie Federalnej sygnalizowanie zmian w prowadzonej polityce. W bardzo wymagającym środowisku ekonomicznym jest wręcz niemożliwe, by demokratycznie funkcjonujący komitet zapowiadał z wyprzedzeniem zmiany, gdyż dopóki nie dojdzie do spotkania i wymiany zdań, wynik nie jest z góry wiadomy. Dlatego też w dwóch pierwszych latach kadencji Bemankego Fed bardzo słabo sygnalizował rynkom możliwość zmian stóp. W miarę jak rynki uczą się lepiej rozumieć wypowiedzi Bernankego, trudności komunikacyjne stają się mniejsze, lecz Fed pod jego przewodnictwem nigdy nie będzie zapowiadał poszczególnych ruchów stóp procentowych z wyprzedzeniem, tak jak to robił dominujący nad komitetem Greenspan. Demokracja może być nieprzewidywalna.

Z miany wprowadzone przez Bemankego objęły nie tylko wewnętrzne zasady funkqonowania Fed, lecz także sposób, w jaki Fed prezentuje się wobec opinii publicznej. Greenspan zdobył doświadczenie w czasach silnej presji politycznej wywieranej na Fed i bardzo niechętnie otwierał jego podwoje przed spojrzeniami z zewnątrz. Bemanke natomiast należy do nowego pokolenia ekonomistów, wierzących w pełną przejrzystość banku centralnego, który jasno i wyraźnie informuje opinię publiczną o rezultatach prognoz dla gospodarki, celach prowadzonej polityki oraz argumentach stojących za obieranym kierunkiem działań. Pod pewnymi względami Bemanke może okazać się jednak mniej otwarty od Greenspana. Z czasem Greenspan stał się gum w dziedzinie ekonomii. Jego poglądy były szeroko podzielane, szanowane, a on sam był często zapraszany do dyskusji na tematy wykraczające poza obszar zainteresowań Fed. Bemanke prezentuje osobowość znacznie bardziej wycofaną, unika też angażowania się w dyskusje, na podstawie których można by odnieść wrażenie, że próbuje stosować naciski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>