ŁAGODNA TYRANIA CZY DEMOKRACJA? – GREENSPAN

Teoretycznie FOMC działa zgodnie z zasadą „jeden człowiek – jeden głos”. W praktyce, zwłaszcza w drugiej połowie kadencji Greenspana, prezes Fed wyraźnie dominował nad resztą Komitetu. Zaburzenie równowagi przejawiało się na kilka sposobów.

Czasem wydawało się, że Greenspan ubiega kolegów – wskazywał na wysokość stopy, jakiej spodziewają się rynki, a następnie zaczynał o niej mówić jak o fakcie dokonanym: „rynki oczekują ruchu i nie możemy ich zawieść”. Transkrypcje z posiedzeń FOMC ujawniają znaczną niepewność uczestników, jeśli chodzi o prawo prezesa do podejmowaniu mniej ważnych decyzji politycznych bez konsultacji z resztą Korni- tetu. Przed podjęciem większości decyzji Greenspan na ogół zarządzał formalne głosowanie, jednak czasem odrobinę nadużywał władzy i nie robił tego.

Niechętnie też traktował wszelkie próby zgłoszenia Votum separatum na zebraniach FOMC. Jak pisze Bob Wood- dward: „W Fed istniała tradycja, że członkowie zgadzają się z prezesem, dopóki nie czują się z tym w jakiejś sprawie naprawdę niekomfortowo”21. W swej książce Kadencja w Fed były gubernator Laurence Meyer opisuje „grę w krzesła” prowadzoną w czasie posiedzeń FOMC22. Więcej niż dwa głosy przeciw „mogły się okazać destrukcyjne dla procesu tworzenia polityki monetarnej, a zarazem destabilizujące dla rynku finansowego”, dlatego też stojący w kolejce do głosowania członkowie FOMC nie oddawali głosów przeciw, jeśli przed nimi już dwie osoby to zrobiły. Meyer wspomina także wysiłki Greenspana, aby złagodzić ton oficjalnych oświadczeń przygotowywanych przez innych członków FOMC. Na jednym z zebrań zapytał ich na przykład, jak można zwiększyć dyscyplinę w kwestii wystąpień publicznych. W odpowiedzi jeden z gubernatorów powiedział, że stara się mówić jak najnudniej. Inny, że omawia wyłącznie sprawy niezwiązane z zakresem odpowiedzialności Fed. Meyer pisze również, że Greenspan był o krok od wydania wytycznych dla członków FOMC w zakresie ich publicznych oświadczeń23.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>