ŁAGODNA TYRANIA CZY DEMOKRACJA? – GREENSPAN CZ. II

Oczywiście dominacja prezesa ma też swoje plusy. FOMC jest ciałem o niskiej efektywności decyzyjnej. Składa się z dziewiętnastu członków, spośród których aż dwunastu ma prawo głosu. Bank Anglii i Bank Kanady mają odpowiednio dziewięciu i sześciu członków, dzięki czemu mogą być o wiele efektywniejsze. Dodatkiem do tej niewygody jest bizantyjski system głosowania, w którym wszyscy gubernatorzy oraz prezydent banku nowojorskiego głosują za każdym razem, natomiast spośród pozostałych jedenastu członków w głosowaniu bierze udział tylko czterech, którzy pełnią funkcję przez rok na zasadzie rotacji. Aby w odpowiednim tempie sprawować swe obowiązki, Komitet musi oddelegować część władzy w ręce prezesa.

Gdyby uznać Greenspana za dyktatora, trzeba by przyznać, że należy do tych dobrotliwych. Statystka nie wykazuje, by kształtowanie polityki monetarnej za jego rządów miało motywacje polityczne. Jego elastyczne poglądy na funkcjonowanie gospodarki w połączeniu z gotowością do zmiany kursu, gdyby tylko standardowe modele nie zadziałały, zmniejszały prawdopodobieństwo, by mógł obrać zdecydowanie błędny kierunek.

Z drugiej strony jednak istnienie tak dominującego lidera jest niebezpieczne. Blinder i Reis wymieniają cztery powody, dla których podejmowanie decyzji kolegialnie przez Komitet jest słuszne. Otóż decyzje takie charakteryzuje większa stabilność, są one chronione przed znaczną rozbieżnością poglądów i są wynikiem podsumowania wiedzy, wreszcie ich plusem jest to, że grupa, która je podejmuje, lepiej przetwarza informacje niż wysoko wykwalifikowany osobnik w pojedynkę, zwłaszcza w obliczu złożonego zadania24. Można założyć, że kwalifikacje Greenspana dalece przewyższały średnią w Komitecie, toteż jego przewodnictwo było rozwiązaniem optymalnym. Lecz po jego odejściu na emeryturę trzeba przyznać, biorąc pod uwagę historię sukcesów i błędów popełnianych przez wcześniejszych prezesów Fed, że kontynuacja „panowania prezesa” byłaby poważnym błędem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>