Krytycy FED

W ostatnich czasach jako główni krytycy Fed wymieniani są Jim Bunning (republikanin z Kentucky), Ron Paul (republikanin z Teksasu) oraz Bamey Frank (demokrata z Massachusetts). Bunning był zresztą jedynym senatorem protestującym przeciwko wyborowi Bemankego na szefa Fed. Paul często występuje z inicjatywą legislacyjną, by znieść instytucję Rezerwy Federalnej i powrócić do czegoś w rodzaju parytetu złota. Frank należy natomiast do krytyków Fed w staroświeckim stylu. Jego główną troską jest, by Fed, skupiając się bez reszty na walce z inflacją, nie wywołał nadmiernego bezrobocia i większej dysproporcji w dystrybucji dochodu. Frank zdecydowanie oponował przeciwko ustaleniu dla Fed celu inflacyjnego. Twierdził, że zmniejszy to znaczenie zapisu o utrzymaniu pełnego zatrudnienia, jakie jest zawarte w podwójnej misji Fed.

Pod pewnymi względami presja wywierana na Fed jest pożyteczna, gdyż skłania bank do otwartości i wyrzeczenia się jakiejkolwiek tajemniczości. Za czasów Greenspana Fed zachęcał do krytycyzmu, działając tak, jakby było tam coś do ukrycia. Wiele zmian mających na celu zwiększenie jawności działań Fed w latach dziewięćdziesiątych – jak publikacja transkrypcji z posiedzeń oraz podawanie do publicznej wiadomości jasno sformułowanych decyzji o prowadzonej polityce – zostało wprowadzonych o wiele później, niż należało. O ile koncepcja transmitowania posiedzeń FOMC w telewizji została natychmiast odrzucona z obawy przed przeniesieniem się najważniejszych dyskusji z forum zebrania do kuluarów, o tyle pomysł publikowania przez Fed transkrypcji z tych samych posiedzeń, lecz z pięcioletnim opóźnieniem, ma sporo sensu. Jeszcze bardziej oczywistą reformą była decyzja Greenspana, by po każdym posiedzeniu wydawać zarządzenie informujące o ewentualnych zmianach polityki pieniężnej. Wcześniej, aby sprawdzić, czy Fed przypadkiem nie podniósł celu w zakresie stóp funduszy, instytucje finan- sowę były zmuszone zatrudniać ekspertów do spraw rezerw bankowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>