KOLEJNY DZIWNY SKRÓT – BEMANKE

Początkowo Bemanke sprzyjał stosunkowo sztywnemu schematowi ustalania celów. W książce z 1999 roku, której jest współautorem, pojawia się argument, że „ustawa Humphre- ya-Hawkinsa ma, jak się okazuje, wystarczająco szeroki zasięg, więc do wprowadzenia zaproponowanych tutaj ram nie są potrzebne zmiany legislacyjne. Mimo to pożądana byłaby modyfikacja w takim kierunku, by ustawa wskazywała stabilizację cen jako naczelny, długoterminowy cel polityki monetarnej, a także by zmuszała do zwrócenia uwagi na inne cele ekonomiczne”14. Dzięki temu Fed działałby tak jak inne banki centralne, ustalające cele dla inflacji.

Po objęciu funkcji gubernatora Fed Bernanke złagodził swoje stanowisko. Prawdopodobnie była to konsekwencja lepszego zrozumienia oporu, z jakim mógł się spotkać zarówno ze strony pozostałych członków Fed, jak i przedstawicieli FOMC czy polityków. Tabela 7.2 pokazuje rozkład głosów w FOMC, zanim Bernanke został prezesem. Widać pojawienie się zalążków szerokiego kompromisu. Większość członków nie miałaby nic przeciwko jakiejś formie określania celów, pod warunkiem że zasady ich osiągania pozostaną elastyczne.

W przemówieniu wygłoszonym w 2003 roku Bernanke zrewidował swoje poglądy, przedstawiając schemat opracowania celu. Przy czym cel wygląda tu bardziej jak definicja stabilności cen niż jak konkretny cel. Wraz z tą propozycją Bernanke wprowadził do literatury ekonomicznej nowy termin, na którym można sobie połamać język: optymalna, długoterminowa stopa inflacji, czyli OLIR. Jest to niewątpliwy rywal NAIRU (poziom bezrobocia stabilizujący poziom inflacji) w kategorii trudnych do zapamiętania skrótów w dziejach ekonomii. Jeśli Czytelnik chciałby wzbudzić podziw znajomych, może przy najbliższym spotkaniu towarzyskim zastosować podwójną dawkę żargonu ekonomicznego, mówiąc na przykład: „Oczywiście, jeśli Fed uda się utrzymać stopę bezrobocia na poziomie bliskim NAIRU, ma szansę zrealizować swój OLIR”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>