Inwestowanie w akcje – dlaczego warto to robić ? – inwestowanie blog

Bardzo duży procent osób które nie inwestują swoich pieniędzy w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia niż lokata bankowa bardzo często uważa grę na giełdzie za najbardziej ryzykowną formę inwestowania pieniędzy. Oczywiście nie jest to tak jak sądzą te osoby , gdyż giełda to po pierwsze tylko i wyłącznie instytucja ułatwiająca handel różnego rodzaju papierami wartościowymi , a po drugie każdy rodzaj inwestycji na świecie niesie za sobą jakieś ryzyko – nawet inwestowanie w kopalnie piasku na pustyni , gdyż zagrożenie zawsze może przyjść z najbardziej niespodziewanej strony. Osoby uważające , że giełda jest dla nich zdecydowanie zbyt ryzykowna i absolutnie nie chcą mieć nigdy z nią do czynienia prawdopodobnie nie wiedzą , że zdecydowana część pieniędzy które inwestują sami na przykład na lokacie bankowej są również inwestowane na giełdzie. Co prawda banki pieniądze z lokat tylko w umiarkowanym stopniu inwestują w akcje , jednak przykładowo tak przez nie lubiane obligacje również są elementem handlu – tak było , jest i będzie. Zresztą , generalnie rzecz biorąc w inwestowaniu jest tak , że po pierwsze każda inwestycja – nawet zakup obligacji niesie za sobą ryzyko , a wynagrodzenie za to ryzyko czyli oprocentowanie powyżej poziomu inflacji jest prawie zawsze adekwatne do tego ryzyka , tak więc tak na prawdę odpowiednio budując swój portwel inwestycyjny , a więc umieszczając w nim i akcje i obligacje i kontrakty terminowe tak na prawdę równoważymy ryzyko , a stopa naszego zysku będzie wynikała z przeciętnego ryzyka jakie podjęliśmy. Jak pokazuje historia akcje są bardzo dobrym materiałem na inwestycje , szczególnie dla inwestorów długoterminowych , szczególnie jeśli mamy na myśli kraje rozwijające się jak na przykład Polska. Od wielu lat , wybierając do swojego koszyka inwestycyjnego nawet losowe spółki (oczywiście odpowiednią ich ilość) w długim terminie , zawsze odnieśli byśmy większy sukces inwestycyjny niż na przykład inwestując w obligacje , czy też lokaty bankowe. Jako ciekawostkę , można tutaj wspomnieć , że ze względu na bardzo niską inflację , oraz wysoki deficyt budżetowy , banki w których tak chętnie niektórzy lokują swoje pieniadze lwią część swoich pieniędzy inwestuja właśnie w obligacje – banki dzięki niskiemu poziomowi obowiązkowych rezerw stosują mechanizm dźwigni fiansnowej i dzięki czemu skutecznie pomnażają swoje zyski.

inwestowanie blog

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>