PLATFORMA EDUKACYJNA

 

 

 

          Ten wyjątkowy Dzień Edukacji Narodowej w piątek

13 października 2017r  uczcili wszyscy uczniowie gimnazjum.  Kiedy zgromadziliśmy się na sali sportowej, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Ilian Vasilev otworzył uroczysty apel. Klasa 2b oraz zespół muzyczny  przygotowali montaż słowno- muzyczny ukazujący krótkie sceny z życia nauczycieli.  Uczniowie zmienili się w aktorów i wcielili się w role pracowników szkoły, nauczycieli i wychowanków. 

Na zakończenie Samorząd Uczniowski złożył Dyrekcji, pracownikom oraz nauczycielom życzenia i wręczył  upominki przygotowane przez społeczność uczniowską.

W imieniu Pana Wójta Jana Żukowskiego życzenia złożyła Pani Monika Baron, w imieniu Rady Rodziców Pani Anna Bąk-Stachowska.

 

Wyrazy wdzięczności i szacunku za codzienną pracę i rzetelne wykonywanie zadań złożyła wszystkim pracownikom Gimnazjum Dyrektor Zuzanna Hauza życząc jednocześnie entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji i sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia i szczęścia.