PLATFORMA EDUKACYJNA

biologia                  klasy 2   klasy 3 

chemia                klasy 1-3

edukacja dla bezpieczeństwa    klasy 1-3

fizyka                 Klasy 2-3  

geografia            Klasy 2   Klasy 3  Obniżone wymagania

historia             Przedmiotowy system oceniania z historii   wymagania:    klasy 2   

informatyka             klasy 3

język angielski     klasy 2-3

język niemiecki    klasy 2-3

język polski         klasy 2-3

matematyka            klasy 2     klasy3

muzyka               klasy 2-3

religia                 klasy 2-3

WOS                   klasy 2-3

wychowanie fizyczne klasy 2-3

zajęcia artystyczne  klasy 2-3