PLATFORMA EDUKACYJNA

W marcu w Naszej szkole została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej organizowana przez Olimpus, w której wzięło udział 333 uczestników.

Naszą Szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy 2e: Dominik Zieliński,

który zajął 25. miejsce  i Tomasz Chrzanowski, który sklasyfikował się na 28. pozycji.

Testy składały się z 30 pytań dotyczących sportu, z którymi uczniowie uporali się bardzo dobrze,

o czym świadczą powyższe wyniki.

Uczniom serdecznie gratulujemy!

 Katarzyna Staszkiewicz