PLATFORMA EDUKACYJNA

Szkoła nasza otrzymała podziękowania z Fundacji Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu za wsparcie akcji na rzecz Kresów Wschodnich:

- udział w zbiórce zniczy, które zapalone zostały na polskich grobach,

- udział w kweście publicznej w ramach akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia",

- udział w zbiórce żywności - "Paczka na Wschód".