PLATFORMA EDUKACYJNA

 

Do Świątnik uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie przyjeżdżają wraz z pocztem sztandarowym  od 2011r W tym roku uczestniczyli: Zuzanna Hauza, Ewa Finster-Gorzko, Andrzej Kondracki  i młodzież Jakub Nitecki , Paweł Brański, Oliwia Socha, Marta Jarosz.

Uroczystość rozpoczęła msza św.  Koncelebrowana przez bp Andrzeja  Siemieniewskiego.   

W Szkole Podstawowej w Świątnikach otwarto wystawę pt. "Nauczyciele na Kresach Wschodnich”. Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej zwróciło się z apelem do rodzin nauczycieli z Kresów Wschodnich o udostępnienie pamiątek,  z których powstanie wystawa o szkole polskiej na Kresach. Odczytano apel poległych, w tym  nauczycieli pracujących  na Kresach zamordowanych również w niemieckich obozach śmierci  i wywiezionych na Syberię – ponad 1,5 tysiąca nauczycieli. Oddano salwę honorową. Odsłonięto Pomnik Pamięci  Nauczycielstwa Polskiego na Kresach Wschodnich, oddając hołd  nauczycielom  zamordowanym w Katyniu,  na Wołyniu i dalekiej Syberii. Delegacja naszego Gimnazjum oraz przedstawiciele różnych instytucji  złożyli  wiązanki kwiatów. Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy wzięli udział w biesiadzie i wspominali swoich nauczycieli z Kresów. W rozmowach podkreślano rolę nauczycieli w walce o zachowanie polskości, o poszanowanie autorytetów oraz przekaz wiedzy o wartościach, które przyświecają wychowankom do dnia dzisiejszego. Podkreślono konieczność przekazywania tych wartości współczesnej młodzieży.


                                                      

    Dyrektor Zuzanna Hauza