PLATFORMA EDUKACYJNA

 

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:

 

Przewodniczący SU  Ilian Vasilev z klasy 2B
Wiceprzewodnicząca SU  Małgorzata Kuśmierczyk z klasy 3E
Sekretarz SU  Emil Książek z klasy 2A
Koordynatorka ds. Ligi Klas  Milena Świderek z klasy 3B
Koordynator ds. Artystycznych  Kacper Targoni z klasy 3E

 

 

Opiekun SU – Renata Rewers


Dokumenty regulujące pracę Samorządu Uczniowskiego:

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf

art. 55 ustawy o Systemie Oświaty.pdf

Samorząd - prawa.pdf

Zadania samorządu uczniowskiego.pdf