GŁÓWNY KONFLIKT – FED

Baczni obserwatorzy tego, co dzieje się w Białym Domu, mogą potwierdzić, że politycy podejmują wiele wysiłków – zwłaszcza w okresie wyborów prezydenckich – aby zachęcić Fed do redukcji stóp procentowych. Nigdy natomiast nie domagają się ich podniesienia. Bierze się to z ważnego wpływu gospodarki na wybory oraz stąd, że negatywne skutki powodowane przez łagodną politykę pieniężną, to jest wzrost inflacji, pojawiają się ze sporym opóźnieniem w stosunku do skutków pozytywnych, takich jak niższe opodatkowanie i silniejszy wzrost. Gdyby Rezerwą Federalną zarządzali politycy, inflacja z pewnością przyjmowałaby znacznie wyższe wartości niż obecnie, gospodarka byłaby mało stabilna, a polityka monetarna łagodniałaby szczególnie w okresach przedwyborczych.

Niemal w każdych wyborach prezydenckich, niezależnie od sondaży oraz kwestii politycznych, można przewidzieć zwycięstwo jednego z kandydatów, biorąc pod uwagę trzy zmienne: przewagę opcji politycznej aktualnego prezydenta, ujemny wpływ inflacji oraz pozytywny wpływ silnego wzrostu gospodarczego. Wykres 3.2 ukazuje podział głosów w wyborach prezydenckich – faktyczny oraz przewidziany na podstawie prostego modelu ekonomicznego opracowanego przez Raya Faira3. Nie jest on doskonały, ale mimo że wielu wyborców ulega obsesji studiowania wyników sondaży i różnic w programach, czynnikiem mającym dominujący wpływ na wynik wyborów jest gospodarka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>