GADANIE NABABA O NEUTRALNOŚCI

Udzielenie prostej odpowiedzi na podobne pytanie faktycznie wcale nie jest proste. Abel i Bemanke w podręczniku Makroekonomia piszą: „Osądzenie, czy polityka monetarna ma charakter ekspansywny, czy restrykcyjny, zależy od wzajemnej siły różnych kanałów”5. Stopa funduszy federalnych i stopa dyskontowa nie oddziałują na gospodarkę bezpośrednio. Ocena, jak silną ręką prowadzona jest polityka pieniężna, wymaga wzięcia pod uwagę skomplikowanego procesu przekładania się wysokości tych stóp na sytuację na rynkach finansowych, a wreszcie – na gospodarkę.

Każde podniesienie lub obniżenie stopy funduszy przez Fed uruchamia reakcję łańcuchową na rynkach kapitałowych. Na mechanizm ten przy zacieśnieniu polityki składają się trzy główne kanały:

– 1. Wyższe oprocentowanie pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom i konsumentom zniechęca do wydatków.

– 2. Kurs dolara rośnie, a produkty amerykańskie drożeją w porównaniu z zagranicznymi, zatem wydatki przenoszą się poza USA.

– 3. Giełda i rynek nieruchomości słabną, wywołując ujemny efekt zamożności w wydatkach konsumenckich.

Bemanke i pozostali zwolennicy akceleratora finansowego wymieniają czwarty kanał – kredytowy. Gdy Fed zacieśnia politykę monetarną, spada wartość domów i akcji, przez co wartość zabezpieczeń kredytów maleje. Bardziej restrykcyjna polityka zmniejsza także szanse na przyszłe przychody i wzrost zysków. Mając na uwadze słabe wyniki, rynki finansowe zaczynają stosować ostrzejsze kryteria wobec niektórych pożyczkobiorców (wymagając dodatkowych zabezpieczeń lub po prostu podnosząc oprocentowanie). Bemanke uważa, że trudno zrozumieć znaczenie polityki monetarnej, dopóki nie zbada się dokładnie związków pomiędzy prowadzoną polityką, gospodarką i rynkami kredytowymi.

Wielu ekonomistów próbowało wyznaczyć jeden indeks opisujący ogólne warunki finansowe. Ale większość z tych propozycji obejmuje zaledwie kilka spośród mnóstwa sposobów przekładania się polityki pieniężnej na gospodarkę. Bierze się pod uwagę na przykład średnie stopy procentowe na rynku, a nie samą stopę procentową funduszy, oraz dołącza się wpływ kursu dolara. W rzeczywistości gospodarka jest zbyt złożona, a przyczyny szoków na rynkach finansowych mogą być tak różne, że trudno zawrzeć ogół warunków finansowych w jednej liczbie. Trochę przypomina to wróżenie z fu- sów, tyle że jest trudniejsze. Pod tym względem świątynia ta faktycznie ma swoje tajemnice.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>