GDY W FED ROBI SIĘ GORĄCO

Kongres i administracja wywierają jednak naciski na Fed – czasem bardziej, czasem mniej łagodne – w formie publicznych ostrzeżeń, zaproszeń na wspólne śniadania, listów z prośbą o informacje oraz wezwań do złożenia wyjaśnień przed komisjami kongresowymi. Prezes jest obecnie zobowiązany do składania czterech sprawozdań rocznie. Latem i zimą – przed Białym Domem i senackimi komisjami bankowości, na wiosnę i jesienią – przed Komisją Gospodarczą Kongresu.

Choć groźba, że prezes nie zostanie ponownie mianowany, mogłaby teoretycznie zostać wykorzystana w celu wywarcia nacisków na Fed, w praktyce prezydenci bardzo niechętnie korzystają z tej prerogatywy. Demokrata Paul Volcker został ponownie mianowany przez republikanina Reagana. Greenspan, republikanin, został ponownie powołany przez Billa Clintona – demokratę. George W. Bush wskazał go jeszcze raz, mimo że jego ojciec, prezydent George H. W. Bush miał do Greenspana pretensje o to, że nie złagodził polityki w 1992 roku, co mogło wypłynąć na przegraną Busha po pierwszej kadencji. Stare resentymenty były żywe jeszcze w 1998 roku, gdy Bush senior w wywiadzie telewizyjnym powiedział: „Ja go poparłem, a on się mnie wyparł”7. Zdarzyło się wprawdzie, że Volcker nie został przez Reagana wybrany po raz kolejny w roku 1987, mimo że jego kadencja guberna- torska jeszcze nie dobiegła końca, lecz z tego, co wiadomo, Volcker mógł utrzymać się na stanowisku, gdyby tylko się tego wyraźnie domagał8.

Kongresowi zależy na jasnym obrazie tego, co Fed robi, oraz co się dzieje w gospodarce i na rynkach finansowych. Jednak większość czasu przeznaczona na odebranie przez Kongres sprawozdania od prezesa Fed jest poświęcana na wysłuchiwanie bardzo długich wypowiedzi kongresmanów, które kończą się jednym krótkim pytaniem. Co więcej, tematy tych przemówień na ogół nie mają nic wspólnego z polityką monetarną czy makroekonomią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>