EPOPEJA NAIRU CZ. II

W praktyce, rzecz jasna, bardzo trudno jest prawidłowo wyznaczyć NAIRU. W danym momencie część siły roboczej może być właśnie w trakcie zmiany miejsca pracy. To odzwierciedla problemy związane z poszukiwaniem zatrudnienia. Pracowników zwalnia się z powodu redukcji w zakładzie pracy, z powodu przestarzałych umiejętności, bądź też sami się zwalniają i ubiegają się o wyższe lub po prostu inne stanowisko. W dynamicznie działającej gospodarce zawsze pojawiają się obszary wysokiego bezrobocia, związane z rozwojem i upadkiem branż i regionów. Milton Friedman uważał, iż wyśledzenie, gdzie leży NAIRU, nastręcza tylu trudności, że być może wcale nie jest to praktyczne narzędzie prognozowania inflacji i prowadzenia polityki monetarnej. Wszyscy natomiast zgadzają się, że współczesna krzywa Phil- lipsa to wprawdzie niedopracowana, lecz istotna teoria, którą należy brać pod uwagę.

Większość ekonomistów przyznaje, że NAIRU jest dziś niższe (i wynosi około 5 procent) niż w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (wtedy wynosiło 6 procent lub więcej). W dobie Internetu łatwiej znaleźć pracę, a pokolenie wyżu demograficznego dojrzało i ma silną motywację do minimalizowania okresów braku zatrudnienia. Znacznie spadł też odsetek bezrobotnych absolwentów i osób młodych. Do obniżenia NAIRU mogło się również przyczynić ograniczenie znaczenia związków zawodowych i relatywne zmniejszenie płac minimalnych. Obydwa te zjawiska sztucznie nakręcały wzrost płac i bezrobocia. Innym ciekawym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie NAIRU jest wzrost liczby więźniów. Są to często osoby mające trudności ze znalezieniem zatrudnienia, a więc przyczyniające się do wyższego bezrobocia. Osadzenie w więzieniu wyłącza tych ludzi ze statystyk rynku pracy. Tak czy inaczej, gdy w 2006 roku stopa bezrobocia spadła poniżej pięcioprocentowego poziomu NAIRU, natychmiast wywołało to obawy o wzrost inflacji (wykres 1.4).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>