DZIECIĘ STAGFLACJI – BERNANKE

Bernanke objął stanowisko, gdy gospodarka znalazła się w stanie łagodnej stagflacji. W ciągu kilku pierwszych tygodni urzędowania zostały zweryfikowane dane, z których wynika deflator bazowej inflacji PCE. Wcześniej dane wskazywały na inflację na poziomie mieszczącym się w strefie komfortu Bernankego, po weryfikacji okazało się jednak, że inflacja przekracza górną granicę. Tymczasem rynek nieruchomości zaczął się burzyć. Najpierw, w pierwszej połowie 2006 roku, osłabł popyt, po czym nastąpiła gwałtowna recesja w budownictwie, której początek można wskazać na lato 2006, wreszcie w 2007 roku zaczęły spadać ceny domów. Mimo kłopotów w nieruchomościach ogólny stan gospodarki był dobry jeszcze w trzecim kwartale 2007 roku. Wzrost PKB poza sektorem budownictwa mieszkaniowego wręcz się zwiększył (wykres 13.2). Na początku 2008 roku zaczęły się jednak pojawiać oznaki osuwania się gospodarki w kryzys.

Wspomniana stagflacja zawierała składniki o charakterze zarówno cyklicznym, jak i długotrwałym. Po wielu latach powtarzających się fałszywych alarmów wydawało się, że doszło do prawdziwego niedoboru dóbr, który pcha w górę rzeczywiste ceny. Zjawisko to jest cykliczne. Na ogół w późniejszych fazach ekspansji przedsiębiorstw, kiedy popyt na dobra konsumenckie i na pracowników przybiera na sile, inflacja cen konsumenckich zaczyna się rozpędzać. Zanim osłabienie gospodarcze wywoła zastój na rynku pracy, a ogólny stan go- spodarki spowoduje odwrócenie się trendu rosnącej inflacji, mija sporo czasu. Wcześniej jednak gospodarka zdąży odczuć zarówno negatywne skutki rosnącego bezrobocia, jak i wysokiej inflacji. Stagflacja wpędza bank centralny w sytuację patową. Czynniki inflacjogenne zachęcają do zacieśniania polityki pieniężnej, natomiast słaba gospodarka domaga się złagodzenia kursu. Fed tymczasem nie może działać zarazem i łagodnie, i ostro.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>