DOCIEKLIWI CHCĄ WIEDZIEĆ – FED

Jak kształtuje się przyszłość Rezerwy Federalnej? Gdy rozwieją się czarne chmury zgromadzone nad gospodarką i rynkami finansowymi, o ile Bernanke zostanie powołany w 2010 roku po raz drugi, spodziewałbym się dalszych działań na rzecz zwiększenia elastyczności celu inflacyjnego. Fed Bernankego już nieoficjalnie zaprezentował coś, co Frederic Mishkin określił jako „inflację spójną z mandatem”, wynoszącą 1,5-2 procent dla deflatora PCE. W ten sposób jednak Fed w dalszym ciągu pozostaje znacznie w tyle za zasadami ustalania celów przez inne banki centralne. Następne kroki mogłyby obejmować:

– 1. Oficjalne ogłaszanie celu – przy konieczności stosowania eufemistycznych określeń, takich jak „spójność z mandatem” albo „rozumienie stabilności cen” w miejsce politycznie niepoprawnego „celu”.

– 2. Poprawę jakości prognoz kwartalnych poprzez przyjęcie przez wszystkich członków spójnych założeń polityki monetarnej – przypuszczalnie wiązałoby się to z przyjęciem założenia, że stopa funduszy dostosowuje się do tego, co przejawia się w postaci cen rynkowych. Byłby to istotny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości.

Spodziewałbym się także kontynuacji stylu przywództwa, jaki Bernanke przyjął ostatnio. Oznaczałoby to utrzymanie demokratycznego podejścia i zachęcanie do otwartej debaty wewnątrz Fed, przy jednoczesnym szybkim działaniu, nawet gdyby miało to oznaczać częste głosowania dające w wyniku odrzucenie wniosku. Oznacza to także częstsze przemawianie do rynków. Bernanke dowiedział się, że przy szybko zmieniających się warunkach finansowych oficjalna komunikacja w formie uchwał zarządu jest zbyt powolna. Spodziewałbym się, że Fed przełamie w pewnym momencie sztywny schemat planowanych spotkań, to jest osiem razy do roku w odstępach o ustalonej długości, i przejdzie na system zebrań odbywających się co miesiąc, połączonych z konferencjami telefonicznymi w przerwach pomiędzy posiedzeniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>