DOCIEKLIWI CHCĄ WIEDZIEĆ – FED CZ. II

Zmieniają się zasady gry dla obserwatorów Fed, zarówno zawodowych (jak ja), jak i dla dobrze zapowiadających się przyszłych znawców (jak moi ukochani Czytelnicy). Oceniając prawdopodobieństwo najbliższych ruchów Fed, inwestorzy powinni brać pod uwagę raczej wypowiedzi stałych członków FOMC, takich jak Bernanke, Kohn, Mishkin czy Geithner, mniejsze zaś znaczenie przypisywać temu, co mówią oponenci z banków regionalnych. Pozostając w zgodzie z finansowym akceleratorem Bernankego, inwestorzy powinni również bacznie śledzić ewolucję kluczowych wskaźników obciążenia, takich jak pomiary utraty równowagi na rynku nieruchomości (zasoby, przejęcia i trendy w wycenie) czy spready – różnice cen i kosztów na rynkach kredytów, jak również wskaźniki przydzielania kredytów, na przykład wynikające z badania warunków kredytowania podmiotów gospodarczych (ankieta Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending).

Debata o polityce prowadzonej przez Fed najprawdopodobniej pozostanie otwarta. Odkąd pojawił się Bernanke, sprzeciw wobec uchwał rozważanych na posiedzeniach FOMC rozlega się znacznie częściej niż w czasie drugiej połowy kadencji Greenspana. Biorąc pod uwagę skomplikowane i nieprzewidywalne warunki gospodarcze w przyszłości, można sobie wyobrażać, że niezgody będzie coraz więcej. Mimo to brak jednomyślności w pewnym sensie ma obecnie mniejsze znaczenie niż to było za Greenspana. Dla niego głosy przeciw były czubkiem góry lodowej. Bernanke nie zostawia miejsca na ukrywanie wątpliwości.

Spodziewam się, iż styl komunikacji Bernankego będzie nadal ewoluował, szczególnie jeśli chodzi o jego interakcje z Kongresem. Prezes Fed powinien dokładnie objaśniać cele, działania i trudności, w obliczu których stoi jego bank, a zarazem kierować dyskusję na tory, które prowadzą do jakichś konkluzji. Mój kolega John Llewellyn uważa, że Bernanke, inaczej niż Greenspan, nieraz publicznie wypowiada się tak, jakby mówił do zespołu ekonomistów, a nie do laików w tej dziedzinie. Bernanke powinien również nauczyć się wykorzystywać pytania nieprzyjazne lub wynikające z nieporozumienia do inicjowania rozsądnej dyskusji o tym, co Fed może, a czego nie może zrobić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>