DESPERACKIE ROZWIĄZANIA W CZASACH PANIKI CZ. III

Bernanke pozostawił to jednemu ze swych poruczników, Fredericowi Mishkinowi, który w delikatny sposób starał się zaprezentować możliwy rozwój wypadków, gdyby sprawy przybrały zły obrót. W kilku wystąpieniach, począwszy od przemówienia na konferencji w Jackson Hole w sierpniu 2007 roku, Mishkin przedstawił zagrożenia, w obliczu których stała gospodarka. Jego obawy dotyczyły negatywnego sprzężenia zwrotnego, które może się wytworzyć pomiędzy zaostrzającymi się warunkami udzielania kredytów, cenami aktywów a gospodarką, podobnie jak to się działo na rynku nieruchomości. Gwałtowny odwrót od udzielania pożyczek klientom podwyższonego ryzyka spowodował nagły spadek popytu na domy. Osłabiony popyt przyniósł spadek cen. To z kolei dało w konsekwencji ujemny kapitał (gdyż wartość nieruchomości stała się niższa od wartości pożyczki), co w wielu przypadkach zaowocowało niemożnością dotrzymania umów kredytowych. W sytuacji rozwiązania umowy przed terminem nieruchomości stanowiące zabezpieczenie kredytu wystawiane są na aukcje i sprzedawane po zaniżonych cenach, co dodatkowo obniża ceny na rynku. Jednocześnie osłabienie rynku nieruchomości oznacza spadek liczby inwestycji i obniżenie wydatków konsumenckich. Dopełnieniem pętli jest ogólne osłabienie gospodarcze, które jeszcze bardziej obniża popyt na domy. Nawet jeśli więc ogólne prognozy wydają się przyjazne i wskazują na wzrost gospodarczy, bank centralny mający na uwadze potrzebę zarządzania ryzykiem może podjąć decyzję o gwałtownym obcięciu stóp koniecznym do odcięcia owej negatywnej pętli sprzężenia zwrotnego. W przypadku gdyby pętla się nie pojawiła, Fed może przywrócić poprzedni poziom stóp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>