Demitologizacja Fed

W słynnej książce Williama Greidera The Secrets of the Tempie (Tajemnice świątyni) Fed jest opisany jako instytucja o charakterze niemalże religijnym. „Gubernatorzy Rezerwy Federalnej – pisze autor – podejmowali najważniejsze dla polityki ekonomicznej decyzje, wpływali na to, kto ma prosperować, a kto sczeznąć, jednak ich rola w procesie decyzyjnym pozostała enigmatyczna”1. Choć częściowo było to prawdą w roku 1987, kiedy książka została wydana, dziś żadnych tajemnic nie ma, główne zaś zasady działania Fed można wyliczyć na kilku stronicach. Przyjrzyjmy się zatem, jak Fed oddziałuje na gospodarkę. Prześledźmy skomplikowaną strukturę decyzyjną, to, w jaki sposób zmiany stóp procentowych kontrolowanych przez Fed znajdują odzwierciedlenie w gospodarce, jak niepewność wpływa na wybory polityczne, oraz jak Fed radzi sobie z największym wyzwaniem dla polityki – z Szokami podażowymi i zaburzeniami takimi jak nagły wzrost cen ropy naftowej, które nie tylko osłabiają wzrost gospodarczy, lecz również powodują inflację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>