Coś jakby zaburzenia komunikacji

Zmiany kursu w Fed wynikają z wielu powodów. Niewątpliwie trudniej utrzymać stały kierunek w polityce w czasie osłabienia gospodarczego niż w okresach ekspansji. Posługując się metodologią opracowaną przez Kena Kuttnera i Bena Bernankego, wraz z moim kolegą Kenjim Abe oszacowaliśmy niespodzianki, jakimi Fed zaskakiwał gospodarkę w ciągu ostatnich osiemnastu lat23. Okazuje się, że na początku lat dziewięćdziesiątych zmiany stóp dokonywane przez Fed wynosiły średnio 32 punkty procentowe, na ogół też połowa wartości skoku była dla rynków niespodziewana. Odmiennie kształtowały się te wartości w latach 2004-2006, w trakcie cyklu zaostrzania kursu. Rynki absolutnie spodziewały się wszystkich siedemnastu kolejnych podwyżek o 25 punktów bazowych, w tym czternastu za prezesury Greenspana oraz trzech – za Bernankego. To się nazywa przejrzystość! Natomiast ostatnie ruchy, jakich dokonał Fed Bernankego, były zaskakujące w podobnym stopniu, jak te z lat dziewięćdziesiątych. Znów rynki nie spodziewały się połowy zasięgu każdego z nich.

Rozwój polityki Fed można więc przewidzieć czasem łatwiej, a czasem trudniej. Dlaczego? W dużym stopniu tajemnica tkwi w tym, że cykl zacieśniania polityki wynika z procesu zachodzącego powoli – wzrostu zagrożenia inflacją – a zatem jest łatwiejszy do przewidzenia. Łagodzenie polityki następuje natomiast w warunkach nagłych zmian w gospodarce i na rynkach finansowych, kiedy zagrożenia pojawiają się znienacka. Odkryliśmy wraz z Kenjim Abe, że na przestrzeni lat 1989-2007 w ruchach Fed niespodzianką dla rynków było średnio 10 punktów bazowych w okresach łagodzenia kursu oraz 3 przy cyklach zacieśniających?4. Co więcej, można się zastanawiać, czy Fed Greenspana nie zachowywał się w sposób nadmiernie przewidywalny. Być może, gdyby w latach 2004-2005 nastąpiła choć jedna podwyżka stóp o 50 punktów bazowych, ubyłoby nieco powietrza z rosnącej bańki na rynku mieszkaniowym i kredytowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>