KIM JEST BEN BERNANKE? CZ. II

Ekonomiści w Fed oraz innych bankach centralnych łączą trzy podejścia. Wykorzystują rozbudowane modele składające się z wielu równań, rozwinięte dzięki wykorzystaniu w statystyce wielkiej mocy obliczeniowej najnowszych technologii modele mniejsze, bardziej elastyczne, dotyczące jednego sektora wreszcie analizę trendów danych bliską finansistom takim jak ja. Gdy Bemanke objął stanowisko szefa Fed, sceptycy uważali, że Greenspan był mistrzem analizy danych, Bemanke zaś jest naukowcem, zbyt skoncentrowanym na teoretycznych modelach, by móc efektywnie prowadzić politykę. Mimo to, przez lata pracy jako gubernator w Fed, Bernanke uzyskał „specjalizację drugiego stopnia” w sztuce prognozowania gospodarczego. Można nawet powiedzieć, że jego podejście, stanowiące swoistą mieszankę metod, może się okazać lepsze niż gromadzenie wszelkich danych niczym chomik, jakie charakteryzowało Greenspana.

Chyba największa różnica między pokoleniem nowym a poprzednim tkwi w komunikacji. W pokoleniu Greenspana stałe borykanie się z presją polityczną zepchnęło język bankowości centralnej do defensywy, skłaniając jego użytkowników do stosowania, celowo, różnego rodzaju zasłon dymnych. Paul Volcker, zagorzały palacz cygar, a zarazem prezes Fed w latach 1979-1987, w czasie przesłuchań przed Kongresem dosłownie i w przenośni wypuszczał kłęby dymu, nieraz wprawiając kon- gresmanów w zakłopotanie skomplikowanymi wywodami ekonomicznymi. Greenspan stał się godnym kontynuatorem tej tradycji, stosując „fedomowę” – zdania z ukrytym drugim dnem, zbudowane ze słów należących do określonego kodu, który mogli rozpracować tylko najwytrawniejsi obserwatorzy Fed. Bardzo niechętnie zaczął się wypowiadać w sposób bardziej otwarty w drugiej połowie swej kadencji. Pokolenie Ber- nankego, przeciwnie, wyznaje raczej wiarę w przejrzystość, to znaczy uważa, że banki centralne powinny jasno i zrozumiale prezentować swe poglądy na ekonomię oraz wynikającą z nich obraną ścieżkę prowadzonej polityki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>